• 02-689-1818
  • centerautismthai@gmail.com
  • Thai
  • English

โดม

โดม


นักมายากลที่เก่งจะสามารถเสกนู่นนั่นนี่ได้อย่างใจ เสกของที่มีอยู่ให้หายไป เสกของที่ไม่มีให้มาอยู่ตรงหน้า นักบำบัดที่ดีจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งให้ดีขึ้นได้ ทักษะอะไรที่ขาดจะช่วยเติม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ลดและหายไป มัน

อาจจะไม่ได้เสกได้ในพริบตาแต่ก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้และมันมหัศจจรรย์พอๆกัน และอยากจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับชีวิตของใครก็ตามที่ต้องการมัน   


เราเห็นได้ทั่วไปว่ามีเด็ก(ผู้ใหญ่)พิเศษมากมายที่ถูกกีดกัน ทำให้แปลกแยกออกจากคนทั่วไป การดูแลรักษาที่ถูกต้องจะช่วยให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้เข้าใกล้กับคำว่าปกติได้มากที่สุดเหมือนคนอื่นๆ ผมรู้สึกว่าการได้ทำงานนี้เหมือนผมกำลังทำให้โลกเป็นโลกที่น่าอยู่ขึ้น อย่างน้อยก็กับตัวเด็กและครอบครัว 


เราอยู่ตรงนี้ก็เพราะเราแคร์ เราใส่ใจและพายามมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเด็ก


ผมมองว่ามันก็คือคำอีกคำที่ใช้อธิบายลักษณะของเด็กคนหนึ่ง เช่น เด็กคนนั้นเป็นเด็กขี้อาย เด็กคนโน้นเป็นเด็กพูดเยอะ เด็กคนนู้นเป็นเด็กก้าวร้าว...เด็กคนนี้เป็นเด็กออทิสติก...มันก็แค่นี้เอง เด็กทุกคนมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว การจะอยู่กับเด็กแต่ละคนได้ก็ต้องใช้สไตล์ที่ต่างกัน เด็กออทิสติคเขาก็มีสไตล์ของเขา...มันก็แค่นั้นเอง