• 02-689-1818
  • contact.info@carethailand.co.th
  • Thai
  • English

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของศูนย์แคร์

คุณจันทนีย์ กุมาร์  (Chandni), MA, BCBA

ตำแหน่ง นักออกแบบโปรแกรมปรับพฤติกรรมด้วยวิธี ABA


ปัจจุบันดิฉันทำงานในตำแหน่งนักออกแบบโปรแกรมการบำบัดพฤติกรรมด้วยวิธี ABA ที่ศูนย์แคร์ หลังจากจบปริญญาโทสาขาจิตวิทยาคลีนิคโดยเฉพาะทางด้าน ABA จากมหาวิทยาลัยของรัฐแคลิฟอร์เนียในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยระหว่างที่ทำการศึกษาอยู่นั้นได้มีโอกาสในการทำงานภาคสนามของโปรแกรมบำบัดแบบ ABA ซึ่งทำให้ได้เห็นการทำงานของโปรแกรมในการช่วยพัฒนาการของน้อง ๆ ที่มีความต้องการซึ่งผลที่ได้จะเห็นว่าน้องๆ มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นและลดพฤติกรรมอันเป็นปัญหาอุปสรรคของเขาได้อย่างชัดเจน ทำให้มีความรู้สึกรักและตัดสินใจเข้ามาทำงานในอาชีพนี้เพื่อช่วยน้องที่มีความต้องการในอนาคตต่อไป 

ก่อนการเข้าศึกษาต่อนั้น ดิฉันคิดว่าจะกลับบ้านที่ประเทศไทยเพื่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือบำบัดให้กับเด็กสังคมของไทยและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่มีศูนย์แคร์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานแคร์ในการที่จะบรรรลุถึงความตั้งใจของดิฉันเองในการช่วยเหลือเด็กๆ ในประเทศของเรา 

ดิฉันรู้สึกรักในการทำงานกับเด็กๆ และการเห็นพวกเขาเติบโตไปตามวัยอย่างเหมาะสมก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆ ในการทำงานของเราจะเป็นแบบโปรแกรมรายบุคคลเพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างและต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดิฉันสัมผัสได้ว่าไม่เพียงแต่เราสอนพวกเขาแต่เราก็ได้การเรียนรู้จากพวกเขาด้วยเช่นกันและมองไม่ออกเลยว่าจะไปทำอาชีพอื่นได้อีกนอกจากเส้นทางนี้เท่านั้น คุณธิดารัตน์ ไชยศิริ (ครูเอ)

ตำแหน่ง นักออกแบบโปรแกรมปรับพฤติกรรมโดยใช้วิธี ABA 


นักเรียนส่วนใหญ่เรียกกันว่าครูเอ หรือ พี่เอ เป็นเวลากว่า 5 ปีที่ดิฉันทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดโดยทำงานดูแลทั้งผู้ใหญ่และเด็กก่อนที่จะเปลี่ยนสายงานและมาเริ่มต้นทำงานกับศูนย์แคร์ในฐานะนักปรับพฤิตกรรมในเดือนตุลาคม ปี 2012 ซึ่งเป็นการทำงานเกี่ยวกับเด็กที่ดิฉันรัก 

ดิฉันทราบว่าเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันและดิฉันตระหนักถึงความสุขอันยิ่งใหญ่เมื่อเด็กๆ ที่ดิฉันดูแลได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดโดยวิธีการที่ถูกต้อง ดิฉันเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเวลาทุกนาทีมีความสำคัญกับเด็กๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะของเขาเหล่านั้นมาก หลังจากที่ได้ทำงานกับศูนย์แคร์ ดิฉันประทับใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการ ABA ที่ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาทักษะของเด็ก ๆ แต่ยังสามารถดึงดูดเด็กๆ ให้เข้าหาครอบครัวของเขาได้ทำให้เกิดความสุขขึ้นในครอบครัวของเขาเอง


ดิฉันคิดว่าเราโชคดีที่มีศูนย์แคร์เกิดขึ้นในประเทศไทย การมีศูนย์นี้จะสามารถช่วยให้เด็กในประเทศได้มีโอกาสการในการช่วยเหลือและพัฒนาทัดเทียมกับเด็กๆ ในประเทศอื่นๆ เด็กที่มีภาวะออทิสซึ่มอาจมองว่ายากต่อความเข้าใจสำหรับคนภายนอกที่จะเรียนรู้ความต้องการของเขาเพราะพวกเขาเหล่านั้นก็มีปัญหาในการเข้าร่วมกับสังคมส่วนใหญ่, การสื่อสาร และการเรียนรู้ที่เป็นการกระทำซ้ำ ๆ อย่างไรก็ตามถ้าคุณมีความเข้าใจ มีความเชื่อ และศรัทธาว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ ดิฉันก็มั่นใจว่าการดึงพวกเขากลับมาเป็นอย่างที่ควรจะเป็นไปตามวัยของพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้