• 02-689-1818
  • contact.info@carethailand.co.th
  • Thai
  • English

คาร์ด (C.A.R.D.)

Center for Autism and Related Disorder หรือ CARD Inc. นั้นจัดตั้งขึ้นในปี 2533 โดยด็อกเตอร์ดอรีน แกรนพีเช่

ดร.ดอรีนได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะออทิซึมมาเป็นเวลากว่าสิบปีตามแนวทางของด็อกเตอร์ไอวาร์ โลวาส นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคออทิซึมแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมืองลอสแองเจลลิส เขาได้ค้นพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเข้มข้นโดยใช้วิธีการรักษาที่มีการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์นั้นส่งผลให้ เด็กที่เข้าร่วมในการวิจัยหลุดจากภาวะออทิซึ่มได้ถึง 47%

การค้นพบนี้ส่งผลให้ ดร. ดอรีนและผู้ร่วมงานของเธอทำการเขียนหลักสูตรการพัฒนาทักษะสำหรับเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะออทิซึม ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นวิธีการรักษาแบบคาร์ด (C.A.R.D.) ทั้งยังมีการเปิดสำนักงานของคาร์ด (C.A.R.D.) แห่งแรกขึ้นในเมืองลอสแองเจลลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย  นับตั้งแต่ปี  2553 ดร. ดอรีนได้จัดให้มีการฝึกอบรมนักพัฒนาทักษะและผู้ออกแบบบทเรียนตามวิธีการนี้เป็นจำนวนมาก โดยมีเด็กที่ประสบความสำเร็จในการรักษาและฟื้นฟูความสามารทางการเรียนรู้นับหมื่นคน ปัจจุบัน คาร์ด (C.A.R.D.) มีสำนักงานฟื้นฟูกว่า 20 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา และกระจายต่อไปในหลายพื้นที่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, หรือแม้กระทั่งเซาท์แอฟฟริกา นอกจากนี้คาร์ด (C.A.R.D.) ยังให้บริการในการฝึกอบรมผู้ปกครองหรือนักพัฒนาทักษะ รวมทั้งให้คำปรึกษาไปทั่วโลกผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการอีกด้วย

คาร์ด (C.A.R.D.) มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการวิจัยให้เป็นระดับแนวหน้า

โดยอิงการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงประยุกต์ (ABA-Applied Behavior Analysis) ในการประเมินและดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะออทิซึม ดูได้จากการตีพิมพ์ผลการวิจัยแรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ของนักวิจัยที่ คาร์ด (C.A.R.D.) ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการบันทึกการฟื้นฟูอาการในเด็กภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์ย้อนหลังประวัติทางการรักษา 38 กรณีที่หลุดจากภาวะออทิซึม” ซึ่งมีการตีพิมพ์ในจดหมายเหตุคลินิกจิตเวช และทำให้ผู้อำนวยการสูงสุดของคาร์ด (C.A.R.D.) ซึ่งก็คือดร.ดอรีน แกรนพีเช่ ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลทางการวิจัย จอร์จ วิโนคูร์ จากสถาบันนักจิตวิทยาคลินิกแห่งอเมริกาในปี พ.ศ.  2554 

นอกจากนี้ คาร์ด (C.A.R.D.) ยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี

ให้กับผู้เชี่ยวชาญและครอบครัวทั่วโลก จากผลงานยาวนานกว่าสามสิบปีของการทำวิจัยด้านพัฒนาการของเด็กและภาวะออทิซึม คาร์ด (C.A.R.D.) ได้คิดค้นเครื่องมือที่สามารถทำงานผ่านเว็บในชื่อ สกิลส์ (Skills®) ซึ่งช่วยในการประเมินทักษะโดยรวม รวมถึงออกแบบหลักสูตรเฉพาะตัวบุคคล และมีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าโดยการสร้างแผนภูมิขึ้นตามแต่ละทักษะโดยอัตโนมัติ และแผนภูมิแนวกราฟเส้นของคลินิก ระบบของ Skills™ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพิ่มทักษะเพื่อให้มีความเหมาะสมกับวัย รวมแล้วมีมากกว่า 4,000 ทักษะ โดยออกแบบให้เป็นระบบที่ไม่ได้มีแค่ความหลากหลาย แต่ยังระบุในเชิงลึกที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย