• 02-689-1818
  • contact.info@carethailand.co.th
  • Thai
  • English

ร่วมงานกับเรา

นอกจากแคร์ (ประเทศไทย) จะมีพันธกิจที่อันช่วยเหลือหรือดูแลเกี่ยวกับการฝึกทักษะของเด็กพิเศษ หรือเด็กที่มีอาการออทิซึ่มให้สามารถเป็นไปตามความเหมาะสมแห่งวัยของเขาเหล่านั้นจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมรอบตัวแล้ว เรายังมั่นหมายที่จะสร้างให้ศูนย์ฯแห่งนี้ เป็นสถานที่สำหรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปกับเราได้ ขณะนี้เรากำลังมองหา....


ตำแหน่ง นักปรับพฤติกรรมด้วยวิธี ABA

ลักษณะงานทั่วไป เป็นนักพัฒนาทักษะที่จะฝึกสอนทักษะให้กับเด็กพิเศษทั้งที่บ้านหรือที่โรงเรียน โดยการนำหลักการ ABA (Applied Behavior Analysis) มาทำการฝึกสอน ซึ่งทำงานร่วมกับซุปเปอร์ไวเซอร์ผู้ออกแบบโปรแกรมการฝึกสอนและทีมนักพัฒนาทักษะที่อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน

คุณสมบัติของนักพัฒนาทักษะ

·         จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ หรือสาขาใกล้เคียง

·         0- 1 ปี สำหรับประสบการณ์ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็ก

·         มีความสนใจในงานดูแลเกี่ยวกับเด็กพิเศษ

·        มีความตั้งใจหรือรักในงานบริการ

·         สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ในระดับเข้าใจอย่างดี เกี่ยวกับการพูด การอ่าน การฟัง และ การเขียน

·         สามารถเดินทางได้สะดวก หากต้องมีการทำงานนอกสถานที่

·         สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

 

             

หากท่านใดสนใจสามารถส่งประวัติมาได้ที่

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

บริษัท แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Email address : contact.info@carethailand.co.th หรือ

เบอร์ติดต่อ : +66-(0)98-749-8793, +66-(2)689-1818