• 02-689-1818
  • centerautismthai@gmail.com
  • Thai
  • English

ซาร่าห์ นีย์ฮอฟ

ซาร่าห์ นีย์ฮอฟ  ทำงานในตำแหน่ง Case Supervisor ของศูนย์ออทิสติกและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ซึ่งเธอมีประสบการณ์ในงานด้านนี้ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่าน  เธอเริ่มต้นอาชีพในสายงาน ABA ในตำแหน่ง CARD Workshop Therapist ในปี1999, ก่อนที่จะย้ายไปแคลิฟอร์เนียและสำเร็จการฝึกอบรมเพื่อเป็น Supervisor ในปี 2003.  ซาร่าห์เริ่มทำงานในตำแหน่ง Supervisor ที่เป็นภายในและภายนอกของศูนย์ CARD ในทอเรนซ์และชิคาโกรวมถึงทำงานกับศูนย์ที่ฟินิกซ์ในรัฐอริโซน่าเป็นเวลา  2 ปี ตั้งแต่เปิดศูนย์นี้ 

ในปี 2010 เธอย้ายมาทำงานในกรุงเทพ ประเทศไทยและทำงานร่วมกับทีมงานของศูนย์แคร์ (ประเทศไทย) ในฐานะ case supervisor ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ปกครอง, โรงเรียน และโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ซาร่าห์มีความเข้าใจและชำนาญในสายงานด้านนี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเธอจบการศึกษาเกี่ยวกับ ABA และการศึกษาพิเศษและมีประสบการณ์ที่ได้รับจากศูนย์ CARD ในอเมริกาอีกด้วย