• 02-689-1818
  • contact.info@carethailand.co.th
  • Thai
  • English

การสัมมนาหัวข้อ ABA กับเด็กที่มีภาวะออทิสซึ่ม

บรรยากาศการบรรยายเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมด้วย ABA สำหรับน้องที่มีภาวะออทิสซึ่ม ซึ่งบรรยายโดยคุณจันทนีย์ กุมาร์ นักออกแบบโปรแกรมด้วย ABA ของศูนย์แคร์ฯ ณ ห้องเรียน คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 9 กันยายน 2560 ทางศูนย์ฯ ขอขอบคุณคณะอาจารย์และผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในวันนั้นมา ณ ที่นี้ด้วยคะ