• 02-689-1818
 • contact.info@carethailand.co.th
 • Thai
 • English

สำหรับวัยรุ่น

ขอบเขตบทเรียนและตัวอย่างทักษะเป้าหมายในเด็กอายุ 8-17 ปี

หลักสูตรนี้สร้างจากความสำเร็จของการให้บริการหลักสูตรสำหรับเด็กของคาร์ด (C.A.R.D.) สำหรับเด็กอายุไม่เกินเจ็ดปี คาร์ด (C.A.R.D.)พัฒนาการให้บริการหลักสูตรสำหรับวัยรุ่นของคาร์ด (C.A.R.D.) ซึ่งออกแบบให้เหมาะกับความต้องการพิเศษของบุคคลวัยตั้งแต่ 8 ถึง 17ปี ขอบเขตของหลักสูตรที่กว้างนี้ช่วยให้คาร์ด (C.A.R.D.)สามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความหลากหลายของทักษะและความบกพร่อง

หลักสูตรการให้บริการวัยรุ่นของคาร์ด (C.A.R.D.)นั้นมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เหมาะสมกับบุคคลที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวที่ต้องการการสนับสนุนด้านการจัดการปัญหาพฤติกรรมเช่นเดียวกับการสอนทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานและทักษะการปรับตัว (เช่น การขับถ่าย การแต่งกาย และการทำอาหาร) นอกจากนี้ยังสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยและอาจต้องการเพียงแค่ความช่วยเหลือในการเรียนรู้ทักษะทางสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้น และนำไปใช้กับเพื่อนวัยเดียวกันของพวกเขาในสภาพแวดล้อมปกติ

เป้าหมายของการให้บริการวัยรุ่นของคาร์ด (C.A.R.D.)

ในขณะที่นักเรียนแต่ละคนที่มาหาคาร์ด (C.A.R.D.)มีความต้องการที่ไม่ซ้ำกัน คาร์ด (C.A.R.D.)ก็ได้พัฒนาชุดของเป้าหมายในระยะยาวที่มีความสำคัญสำหรับนักเรียนทุกคนในการมุ่งที่จะทำให้สำเร็จ เป้าหมายของหลักสูตรการให้บริการวัยรุ่นของคาร์ด (C.A.R.D.) คือการสอนทักษะการพึ่งพาตนเอง กิจกรรมทางสังคมที่เหมาะสม และการสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงทักษะอื่น ๆ อีกมากมาย

เป้าหมายของหลักสูตรการให้บริการวัยรุ่นของคาร์ด (C.A.R.D.) มุ่งไปที่การสอนทักษะการพึ่งพาตนเอง มีกิจกรรมทางสังคมที่เหมาะสม และการสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงทักษะอื่น ๆ อีกมากมาย  นักเรียนที่เป็นวัยรุ่นมักจะมีเวลาน้อยลงสำหรับการแทรกแซงพฤติกรรมซึ่งทำให้การนำเสนอหลักสูตรที่กำหนดลำดับทักษะเป้าหมายที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขึ้น หลักสูตรการให้บริการวัยรุ่นของคาร์ด (C.A.R.D.) นั้นสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการจัดลำดับชั้นของความสามารถเฉพาะซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนแต่ละคนจะพัฒนาทักษะที่คล่องแคล่วของแต่ละบุคคลในแต่ละขอบเขตหลักสูตรก่อนที่จะย้ายไปยังลำดับถัดไป แต่ละขอบเขตทักษะจะประกอบด้วยเป้าหมายทักษะที่จะช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายระยะยาวของตนเองได้ แผนภูมิด้านล่างแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายและทักษะเป้าหมายที่สอนของหลักสูตรการให้บริการวัยรุ่นของคาร์ด (C.A.R.D.) 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการหลักสูตรสำหรับวัยรุ่นของคาร์ด (C.A.R.D.) กรุณา ติดต่อเรา

ขอบเขตการให้บริการหลักสูตรสำหรับวัยรุ่น (อายุ 8-17 ปี)

 • Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
Click here to view full Image